Laboratoř

Služby

  • měření poměrného složení výkonu světelných zdrojů v pásmu 380–780 nm
  • výpočty ze spektra: Tcp a Ra podle CIE 13.3, Ac, FSI, GAI, P/S
  • měření osvětlenosti a intenzity UV záření
  • měření míhání v závislosti na vlnové délce
  • rozbor provedení a výkonnosti světelných zdrojů

Další služby a měření dle dohody

Vybavení

Monochromátor HORIBA Jobin Yvon

Měření spektra záření ve viditelné oblasti. Navazující program CIE umožňuje ze změřených hodnot určit Tcp a Ra, R1 – R14 a chromatické souřadnice x, y.

Luxmetr Lutron

Precizní měření osvětlenosti. Díky přenosu dat do PC a softwaru umožňuje pokročilé aplikace.

UV-radiometr UVP

Měření intenzity ultrafialového záření v oblasti UV-A, UV-B a UV-C. Spolu s luxmetrem umožňuje určit podíl UV záření v μW/lm.

Osciloskop Fluke

Měření časových průběhů napětí a veličin převoditelných na napětí, efektivních hodnot a výkonu. Nepostradatelný pomocník nejen při vývoji, ale i při výběru komponentů.

Spektrální analyzátor Advantest

Měření spektra napětí v rozsahu od 9 kHz do 3 GHz pro účely elektromagnetické kompatibility a omezení vyzařování podle vlastní normy HLS®.