O nás

Přirozenější umělé světlo je naší prioritou již od založení firmy v roce 2002. Zakladatel firmy se inspiroval hlavně v USA, kde mají světelné zdroje s vysokým indexem podání barev dlouhou tradici. Od žárovek s fialovým filtrem jsme se propracovali k vlastní značce světelných zdrojů a svítidel NASLI® v roce 2006 a o rok později k založení specializované firmy s tímto jménem. NASLI je zkratka NAtural Spectrum LIghting, česky osvětlení s přirozeným spektrem.

V praxi se lze setkat se situací, kdy dva různé zdroje s velmi podobnými parametry vytvářejí v osvětlovaném prostoru velmi odlišnou atmosféru. Právě atmosféra, subjektivní hodnocení osvětlení více lidmi, má v pojetí firmy stejný význam jako fyzikálně měřitelné parametry.

Ve snaze co nejvíce se přiblížit dennímu světlu pracovníky firmy podpořily výsledky výzkumů dr. Johna Otta, který zjistil, že rostliny nemohou žít pod jakýmkoliv umělým světlem a že nejvhodnější pro ně je zářivkové světlo co nejpodobnější dennímu. Zásadní informace byla v knize prof. Fritze Hollwicha Působení světla vstupujícího do oka na látkovou výměnu u lidí a zvířat, kde je popsáno, jak pacientům v čekárně poklesla hladina stresového hormonu po instalaci zářivek se světlem podobným dennímu.

Účinkem světla na biologické (cirkadiánní) hodiny se zabýváme již několik let. Pro účely srovnávání světelných zdrojů jsme zavedli index cirkadiánního aktivačního účinku Ac. Jde o součinitel v procentech, kterým lze pro daný zdroj přepočítat hodnoty fotometrických veličin na hodnoty cirkadiánní, tj. takové, které vyjadřují míru aktivačního účinku světla na nervovou soustavu lidí.

Od roku 2006 zkoumáme spokojenost zákazníků se světlem zdrojů NASLI. Jde převážně o pracovníky kanceláří a lehkého průmyslu. Ve srovnání s původním stavem 85 % respondentů uvádí, že se cítí na pracovišti vybaveném těmito zdroji příjemněji, 79 % vydrží pracovat déle a návrat k původnímu osvětlení by vnímali jako rušivý, 63 % dotazovaných se lépe soustředí. Firmám nabízíme zapůjčení zářivek NASLI pro účely výzkumu zdarma.

Od roku 2010 vyvíjíme vlastní svítidla, u kterých velmi dbáme na zachování vlastností světla jak z hlediska chromatičnosti, tak podání barev a cirkadiánního účinku. Jsme tvůrci HLS® (Holistic Lighting System), systému dobrovolného rozšíření norem pro svítidla z hlediska bezpečnosti a zejména elektromagnetické kompatibility. Vhodnou volbou komponentů a jejich uspořádání v kombinaci s použitím odrušovacích prvků dovedeme snížit úroveň rušení od svítidla na mez přijatelnou i pro osoby považující se za přecitlivělé na elektromagnetické pole.

V roce 2012 jsme vyvinuli první plnospektrální LED s indexem podání barev 95 při teplotě chromatičnosti 5200 K a měrném výkonu přes 70 lm/W (včetně měniče). Vhodným návrhem měniče lze zcela eliminovat míhání, což je pro příjemnost světla LED velmi zásadní.