Pro partnery

Hledáme nové partnery pro obchodní spolupráci.

Nabízíme příležitost dodávat světelné zdroje a svítidla NASLI pro:

  • distributory zdravotních pomůcek, wellness a domácí terapie
  • distributory hobby a patchwork
  • distributory školních pomůcek a zařízení
  • prodejny osvětlovací techniky
  • bytová a světelná studia
  • velko- a maloobchody elektro

Dále nabízíme:

  • návrhy osvětlení
  • služby spektrální laboratoře

Příklady užití produktů NASLI

Školy

Norma předepisuje světlo s Ra ≥ 90 pro učebny výtvarné výchovy v uměleckých školách. Jak zjistil John Ott, žáci se ve zdravém světle lépe soustředí a vydrží déle bdělí. Lepší vnímání a rozlišování barev činí výuku pestřejší a zajímavější a tím pádem i účinnější. Chladný odstín světla dává pocit denního osvětlení.

Školky

Podle výzkumů Johna Otta jsou děti ve školkách se zdravým světlem klidnější a vydrží se déle věnovat jedné činnosti, a to včetně dětí hyperaktivních a neposedných. Sytější barvy také děti více zaujmou.

Domácnosti

Výzkumy z celého světa, naše vlastní výzkumy i dlouhodobé zkušenosti našich zákazníků potvrzují aktivující účinek zdravého světla na lidské biorytmy. Tyto přirozené denní cykly můžeme správným načasováním zdravého světla podpořit, ale nevhodným také narušit. Zdravé světlo nám ráno usnadní vstávání a do nového dne pak vykročíme více probuzení. Během dne nás udržuje aktivní a bdělé. Večer je naopak vhodné asi 60 minut před ulehnutím toto aktivující světlo zhasnout a svítit jen tlumeným teplým světlem, které na nás působí podobně jako západ slunce: naladí naše rytmy na odpočinek, regeneraci a spánek.

Zdravotnictví – vyšetřovny a operační sály

Norma předepisuje světlo s Ra ≥ 90 pro vyšetřovny, operační sály a další zdravotnické prostory. Diagnostika některých nemocí a stavů závisí na schopnosti zdravotnického personálu rozlišit barvy, například žlutou u žloutenky, chybějící červenou při hypoxii a podobně. Ve světle běžných zářivek nemusí být tento odstín vůbec patrný. Zdravé světlo požadavky na rozlišování barev splňuje.

Zdravotnictví – ostatní prostory

Probíhající výzkumy ukazují, že se kardiaci cítí mnohem lépe, rychleji se uzdravují a lépe spí, pokud jsou během dne na pokoji vystaveni světlu intenzity vyšší, než je běžné. Nejvíce se osvědčilo světlo s velkým podílem modré složky, velmi podobné dennímu a zdravému světlu. Výzkumy prof. Hollwicha a dr. Wurtmana ukázaly pokles stresového hormonu u pacientů po instalaci zdravého světla také v čekárnách.

Stomatologické ordinace a laboratoře

Norma předepisuje světlo s Ra ≥ 90 pro stomatologické ordinace. Pro stomatologické laboratoře navíc požaduje Tcp ≥ 6000 K. Při diagnostice potřebuje stomatolog rozlišovat nejen barvy tkání, tekutin a zubů, ale i barvy různých indikátorů a pomocných materiálů. Při výběru zubních náhrad je třeba stanovit odstín tak, aby byl ve shodě se sousedními zuby na denním světle. Při posuzování pod umělým světlem se toto osvětlení musí dennímu co nejvíce podobat, aby výsledek splňoval očekávání pacienta.

Domovy seniorů

Podle nedávných výzkumů je možné zlepšit kvalitu života seniorů a zároveň snížit náklady na léky na spaní i na noční péči, jsou-li senioři přes den vystaveni intenzivnějšímu světlu s výrazným podílem modré složky, jako má zdravé světlo. Během dne jsou čilejší a samostatnější, snáze se zabaví, činností se unaví a v noci lépe spí.

Výtvarníci a restaurátoři

Pro posuzování shody barev je ideální sluneční světlo, které však není vždy dostupné. Při použití běžného umělého světla může snadno dojít k metamerii, tj. jevu, kdy se dvě barvy jeví jako stejné, ale při osvětlení např. slunečním světlem je pozorovatelný jejich rozdíl. Zdravé světlo je pro tento účel velmi vhodné.

Noční provozy

Při práci v noci je důležité, aby si pracovníci udržovali bdělost během celé směny. Bohatá modrá složka zdravého světla aktivuje nervovou soustavu a tím udržuje člověka v bdělosti. Po instalaci silnějšího osvětlení chladného tónu lze pozorovat snížení chybovosti práce, snížení nehodovosti a absencí a nárůst pracovní výkonnosti i v denních hodinách. Zdravé světlo navíc poskytuje lepší vnímání barev.

Pracoviště kontroly

Činnosti jako kontrola shody barev při vícebarevném tisku, kontrola odstínů při průmyslovém lakování nebo hodnocení barev různých materiálů či chemických indikátorů jsou do značné míry závislé na správném rozlišování barev. Ideální je pochopitelně sluneční světlo, které ovšem není vždy k dispozici. Zde norma předepisuje umělé světlo s věrným podáním barev, jakou nabízí i plnospektrální světelné zdroje zdravého světla.