Vývoj

Výrobky firmy NASLI se používají ve výzkumu vlivu plnospektrálního světla na lidské zdraví, který ve střední Evropě probíhá již několik let. Zkušenosti zákazníků jsou naprosto nenahraditelným zdrojem znalostí a inspirace. Od roku 2006 proto sbíráme a vyhodnocujeme zkušenosti našich zákazníků.

Oblast světelných zdrojů prochází v posledních letech mimořádně prudkým vývojem. Na scénu přicházejí nové typy zdrojů, zlepšují se parametry zdrojů tradičních a vlivem nařízení EU se mění situace na trhu se světelnými zdroji. Ruku v ruce s vývojem světelných zdrojů jde i vývoj svítidel.

Hlavní proud v oblasti světelných zdrojů je dnes zaměřen převážně na energetickou účinnost. V NASLI se orientujeme především na kvalitu světla. Každoročně prostudujeme stovky odborných článků jak z výzkumu světelných zdrojů, svítidel a předřadníků, tak i z oblasti působení světla ve fyziologii, anatomii a psychologii.

Spolupracujeme s laboratořemi a s výrobci světlených zdrojů v několika zemích. Naším záměrem je jednak optimalizovat stávající světelné zdroje z hlediska barevné kvality, jednak vyvíjet nové zdroje a svítidla s lepším podáním barev, než je na trhu běžné.

Jak pro účely zkoušení vlastních výrobků, tak pro účely vývoje výrobků nových jsme si zařídili vlastní laboratoř. Měříme například spektrální složení výkonu světelných zdrojů, ze kterého snadno vypočteme běžně požadované parametry jako Tc, Ra a další veličiny. Takto lze například ověřit kvalitu nových zdrojů, porovnávat zdroje různých výrobců a podobně.

Celostní přístup k osvětlování

Holistic Lighting System (HLS®)

Normy pro posuzování shody svítidel chápeme jako zákonné minimum pro způsobilost výrobku k uvedení na trh a jsme přesvědčeni, že v některých případech jsou tyto normy příliš benevolentní a určité otázky vůbec neřeší. Proto rozvíjíme vlastní systém rozšířených požadavků na výrobky světelné techniky, který nazýváme HLS.

Systém odrušování svítidel

Elektrická bezpečnost (LVD+)

Přísnější požadavky z hlediska izolace, uzemnění, teplotních rezerv, mechanické stability a odolnosti proti opotřebení. Pečlivá konstrukce a výběr komponent.

Elektromagnetická kompatibilita (EMC+)

Přísnější limity pro vedené a vyzařované rušení. Volba vhodných komponent, jejich promyšlené vnitřní uspořádání a použití doplňkových filtrů.

Světlo a jeho kvalita (QLI+)

Nadstandardní metody hodnocení kvality podání barev. Kromě základních veličin Ra a Tc udáváme speciální indexy Ri a další údaje. Dále si stanovujeme minimální hodnoty těchto veličin.

Nevizuální účinky světla (NVE+)

Hodnocení účinků světla z hlediska aktivace nervové soustavy. Zavedli jsme index cirkadiánní účinnosti Ac, který srovnává měřené světlo s denním světlem D65 z hlediska aktivujícího působení na nervovou soustavu člověka.