Výzkum

Od roku 2006 zpracováváme zkušenosti našich zákazníků a spolupracujících firem pomocí dotazníků, ve kterých se nových uživatelů osvětlení NASLI mj. ptáme, jaké změny po jeho instalaci zaznamenali.

Cílem tohoto průzkumu je zjistit, jak lidé subjektivně vnímají umělé světlo s vysokou teplotou chromatičnosti a s vysokým indexem podání barev. Chceme zjistit, kterých přínosů našich výrobků si uživatelé nejvíce cení a které rysy jsou pro ně podstatné. Zkušenosti zákazníků jsou pro nás výbornou zpětnou vazbou, zdrojem inspirace a námětů na další zlepšování našich výrobků.

Typickými respondenty jsou zaměstnanci střední nebo velké firmy, která se rozhodne vyzkoušet osvětlení NASLI v některé ze svých kanceláří nebo ve výrobních prostorách a podobně. Za určitých podmínek nabízíme firmám zapůjčení světelných zdrojů na dobu průzkumu.

Struktura datového souboru:
N=76; ženy: 75 %, muži 25 %; věk 40.59 ± 9.04, min=19, max=67 let

Provedení:
Dotazovaní označují podle svého uvážení u každé otázky jednu z pěti odpovědí: plně souhlasím; spíše souhlasím; nevím, nedokáži odpovědět; spíše nesouhlasím; vůbec nesouhlasím.

Prezentace:
Variantám odpovědí jsou přiřazeny hodnoty po řadě 1; ½; 0; -½; -1. Pro každou otázku se stanoví součet těchto hodnot vydělený N (skóre), který nabývá hodnot <-1,+1>. Výsledky se řadí podle skóre sestupně. Složení odpovědí se seřadí vzestupně a vyznačí barevně: plně souhlasím = zelená; spíše souhlasím = světle zelená; nevím, nedokáži odpovědět = žlutá; spíše nesouhlasím = růžová; vůbec nesouhlasím = červená.

Vyhodnocení:
Za statisticky významné považujeme odpovědi, kde |skóre| > 0,33. Tato podmínka je splněna u následujících otázek:

  • Návrat k běžnému osvětlení bych vnímal(a) jako rušivý až nepříjemný: odpověď ANO
  • Cítím se na pracovišti mnohem příjemněji: odpověď ANO
  • Plnospektrální osvětlení plně splňuje mé představy o ideálním osvětlení: odpověď ANO
  • Vydržím pracovat mnohem déle, aniž bych pociťoval(a) pálení a únavu očí: odpověď ANO
  • Lépe se soustředím: odpověď ANO
Otázka Složení odpovědí Skóre
Návrat k běžnému osvětlení bych vnímal(a) jako rušivý až nepříjemný +0,68
Cítím se na pracovišti mnohem příjemněji +0,62
Plnospektrální osvětlení plně splňuje mé představy o ideálním osvětlení +0,59
Vydržím pracovat mnohem déle, aniž bych pociťoval(a) pálení a únavu očí +0,50
Lépe se soustředím +0,35
Mám výrazně lepší náladu +0,31
Vidím mnohem ostřeji +0,29
Cítím se mnohem méně unavený(á) +0,28
Lépe vnímám barvy +0,24
Nebývám tak často podrážděný(á) +0,14
Zlepšily se mé potíže s bolestmi hlavy a krční páteře +0,03
Období před menstruací snáším mnohem lépe +0,01
Připadá mi, že mezi kolegy ubylo agresivního chování -0,00
Cítil(a) jsem potřebu změnit barvy ve svém pracovním prostoru -0,09
Mám vyšší potřebu sexu -0,13
Snížila se má potřeba spánku -0,14
Zůstávám v práci déle než předtím -0,16