Informacja

Jak postępować w przypadku rozbicia się świetlówki

Wietrzyć przez co najmniej 15 minut. W tym czasie, o ile to możliwe, nie przebywać w pomieszczeniu.

Jeśli rozbita świetlówka jest podłączona do sieci, odłączyć zasilanie.

W rękawicach ochronnych ostrożnie zebrać odłamki do polietylenowego woreczka.

Do zbierania proszku można wykorzystać taśmę samoklejącą. Odkurzacz zastosować tylko w przypadku zabrudzenia dywanu.

Woreczek z częściami świetlówki zamknąć w kolejnym woreczku, wynieść go z budynku i włożyć do pojemnika na kompaktowe świetlówki.

Na koniec miejsce, gdzie rozbiła się świetlówka, wytrzeć wilgotną szmatką lub chusteczką jednorazową. Po sprzątaniu umyć ręce.

Po pierwszym odkurzeniu wymienić worek w odkurzaczu.

Uwagi:
Produkty spożywcze bezpośrednio zanieczyszczone odłamkami szkła lub proszkiem należy uważać za nienadające się do spożycia.

W przypadku bezpośredniego zanieczyszczenia akwarium należy jak najszybciej przenieść ryby do zapasowego pojemnika z czystą wodą.

Jak postępować ze świetlówkami, których żywotność się skończyła

Stare świetlówki przekazać do recyklingu, wkładając do odpowiedniego pojemnika. Można też wykorzystać system zwrotnego odbioru u sprzedawców sprzętu elektrycznego lub włożyć świetlówki do odpowiedniego pojemnika w zbiornicy odpadów.

Starych świetlówek pod żadnym pozorem nie wolno rozbijać ani wrzucać do zwykłych odpadów komunalnych.

Jak prawidłowo zainstalować świetlówkę kompaktową

Przed instalacją sprawdzić, czy oprawa oświetleniowa jest odłączona od sieci elektrycznej.

W czasie montażu należy trzymać kompaktową świetlówkę za plastikową podstawę. Przy naciskaniu na szklaną rurkę mogłaby ona pęknąć i mogłoby dojść do zranienia.

W przypadku opraw oświetleniowych przeznaczonych pierwotnie do innego typu źródeł światła należy sprawdzić, czy świetlówka kompaktowa jest do nich odpowiednia pod względem wielkości, poboru mocy, zapobieżenia olśnieniu i czy nie dochodzi do przegrzewania się niektórych części oprawy oświetleniowej lub źródła światła.

W pomieszczeniach, w których gra się w piłkę (nożną, siatkówkę itp.) oprawy oświetleniowe muszą być zamknięte lub należy zastosować świetlówki kompaktowe z podwójnym płaszczem.