Tischleuchten Ayako

 

Art. Nr.ModellLichtquellePDFLDT
0324Ayako 9 V, 7 W LED red7 W LED COB / LEDPDFLDT
0325Ayako 9 V, 7 W LED white7 W LED COB / LEDPDFLDT
0326Ayako 9 V, 7 W LED blue7 W LED COB / LEDPDFLDT
0327Ayako 9 V, 7 W LED black7 W LED COB / LEDPDFLDT