Badania

Od 2006 roku wykorzystujemy doświadczenia naszych klientów oraz współpracujących firm pozyskane za pomocą ankiet, w których nowych użytkowników oświetlenia NASLI pytamy między innymi, jakie zmiany zauważyli po jego zainstalowaniu.

Celem tych badań jest stwierdzenie, jak ludzie subiektywnie odbierają sztuczne światło o wysokiej temperaturze barwowej i o wysokim współczynniku odwzorowania barw. Chcemy stwierdzić, jakie korzyści wniesione przez nasze produkty są najwyżej oceniane przez użytkowników i które właściwości są dla nich istotne. Doświadczenia klientów są dla nas znakomitą informacją zwrotną, źródłem inspiracji oraz propozycji dalszego doskonalenia naszych wyrobów.

Typowymi respondentami są pracownicy średnich lub wielkich firm, które zdecydowały się wypróbować oświetlenie NASLI w niektórych swoich pomieszczeniach biurowych, produkcyjnych itp. W określonych warunkach oferujemy firmom możliwość wypożyczenia naszych źródeł światła na czas badania.

Struktura pliku danych:
N=76; kobiety: 75 %, mężczyźni 25 %; wiek 40.59 ± 9.04, min.=19, maks.=67 lat

Realizacja:
Ankietowani, zgodnie z własnym zdaniem, oznaczają przy każdym z pytań jedną z pięciu odpowiedzi: w pełni się zgadzam; raczej się zgadzam; nie wiem; nie potrafię odpowiedzieć; raczej się nie zgadzam; całkowicie się nie zgadzam.

Prezentacja:
Poszczególne warianty odpowiedzi mają przydzielone następujące wartości 1; ½ 0; -½ -1. Dla każdego pytania określa się sumę tych wartości podzieloną przez N (liczbę odpowiedzi), która przyjmuje wartości <-1,+1>. Rezultaty ankiety zestawia się według uzyskanego wyniku. Rozkład odpowiedzi ustawia się w porządku rosnącym i oznacza kolorami. W pełni się zgadzam = kolor zielony; raczej się zgadzam = jasnozielony; nie wiem, nie potrafię odpowiedzieć = żółty; raczej się nie zgadzam= różowy; całkowicie się nie zgadzam = czerwony.

Ocena:
Za statystycznie znaczące odpowiedzi uważamy te, gdzie |wynik|> 0,33. Warunek ten spełniają następujące pytania:

  • Powrót do zwykłego oświetlenia odbierał(a) bym jako zakłócający czy wręcz nieprzyjemny: odpowiedź TAK
  • Czuję się w miejscu pracy znacznie przyjemniej: odpowiedź TAK
  • Pełnospektralne oświetlenie całkowicie odpowiada moim wyobrażeniom o idealnym oświetleniu: odpowiedź TAK
  • Mogę pracować znacznie dłużej, nie odczuwając pieczenia ani zmęczenia oczu: odpowiedź TAK
  • Łatwiej jest mi się skupić: odpowiedź TAK
Pytanie Rozkład odpowiedzi Wynik
Powrót do zwykłego oświetlenia odbierał(a)bym jako zakłócający czy wręcz nieprzyjemny +0,68
Czuję się w miejscu pracy znacznie przyjemniej +0,62
Pełnospektralne oświetlenie całkowicie odpowiada moim wyobrażeniom o idealnym oświetleniu +0,59
Mogę pracować znacznie dłużej, nie odczuwając pieczenia ani zmęczenia oczu +0,50
Łatwiej jest mi się skupić +0,35
Mam wyraźnie lepszy nastrój +0,31
Widzę znaczenie ostrzej +0,29
Czuję się znacznie mniej zmęczony(a) +0,28
Lepiej odbieram kolory +0,24
Nie bywam tak często rozdrażniony(a) +0,14
Zmniejszyły się moje problemy z bólem głowy i karku +0,03
Okres przed menstruacją znoszę znacznie lepiej +0,01
Wydaje mi się, że wśród kolegów jest mniej agresywnych zachowań -0,00
Odczuwałem(am) potrzebę zmiany kolorów w swoim miejscu pracy -0,09
Mam większą potrzebę seksu -0,13
Zmniejszyło się moje zapotrzebowanie na sen -0,14
Pozostaję w pracy dłużej niż wcześniej -0,16