Dla partnerów

Szukamy nowych partnerów do współpracy handlowej.

Oferujemy możliwość dostarczania źródeł światła i opraw oświetleniowych NASLI dla:

  • dystrybutorów produktów medycznych, wellness i do terapii domowej
  • dystrybutorów hobby i patchwork
  • dystrybutorów pomocy szkolnych i wyposażenia
  • sklepów z oświetleniem
  • studiów projektowania wnętrz i oświetlenia
  • punktów sprzedaży detalicznej i hurtowej ze sprzętem elektrycznym

Ponadto oferujemy:

  • projekty oświetlenia
  • usługi specjalistycznego laboratorium

Przykłady zastosowania produktów NASLI

Szkoły

Norma zaleca światło z Ra ≥ 90 w klasach do zajęć plastycznych w szkołach artystycznych. Jak stwierdził John Ott, uczniowie w zdrowym świetle lepiej się koncentrują i dłużej zachowują uwagę. Lepsze postrzeganie i rozróżnianie kolorów sprawia, że nauka staje się bardziej urozmaicona i interesująca, a tym samym ciekawsza. Chłodny odcień światła daje odczucie dziennego oświetlenia.

Przedszkola

Według badań Johna Otta dzieci w przedszkolach ze zdrowym oświetleniem są spokojniejsze i są w stanie dłużej zajmować się jedną czynnością, dotyczy to też dzieci nadpobudliwych i niespokojnych. Bardziej nasycone kolory są dla dzieci bardziej interesujące.

Gospodarstwa domowe

Badania z całego świata, nasze własne badania oraz długotrwałe doświadczenia naszych klientów potwierdzają aktywacyjne oddziaływanie zdrowego światła na ludzkie biorytmy. Te naturalne dzienne cykle dzięki prawidłowemu ustawieniu w czasie zdrowego światła dziennego możemy wesprzeć, ale w przypadku nieprawidłowego doboru światła możemy je również zakłócić. Zdrowe światło ułatwia nam rano wstawanie, dzięki czemu nowy dzień zaczynamy bardziej rozbudzeni. W ciągu dnia utrzymuje nas w aktywności i pozwala zachować czujność. Wieczorem natomiast wskazane jest, aby ok. 60 minut przed położeniem się spać zgasić to aktywujące światło i włączyć stłumione ciepłe światło, które oddziałuje na nas jak zachód słońca: przestawia nasz rytm biologiczny na odpoczynek, regenerację i sen.

Służba zdrowia – sale zabiegowe i sale operacyjne

Norma zaleca światło z Ra ≥ 90 do sal zabiegowych, sal operacyjnych oraz pozostałych pomieszczeń służby zdrowia. Diagnostyka niektórych chorób i stanów jest uzależniona od tego, czy personel medyczny jest w stanie rozróżnić kolory, np. żółty w przypadku żółtaczki, brakującą czerwień przy hipoksji itd. W świetle zwykłych świetlówek odcień ten nie musi być wcale widoczny. Zdrowe światło spełnia wymogi w zakresie rozróżniania barw.

Służba zdrowia – pozostałe pomieszczenia

Realizowane badania pokazują, że osoby ze schorzeniami kardiologicznymi lepiej i szybciej powracają do zdrowia, jeśli w ciągu dnia w pokoju są wystawieni na oddziaływanie światła o wyższej intensywności niż normalnie. Najlepiej sprawdziło się światło z dużym udziałem niebieskiej składowej, niezwykle podobne do dziennego i zdrowego światła. Badania prof. Hollwicha i dr Wurtmana wykazały też, że po zainstalowaniu zdrowego oświetlenia nastąpił spadek poziomu hormonu stresu u pacjentów w poczekalniach.

Gabinety stomatologiczne i laboratoria

Norma zaleca światło ze współczynnikiem Ra ≥ 90 w gabinetach stomatologicznych. Dla laboratoriów stomatologicznych wymagane jest ponadto Tcp ≥ 6000 K. Podczas diagnostyki stomatolog musi rozróżniać nie tylko barwy tkanek, płynów i zębów, ale również różnych wskaźników i materiałów pomocniczych. Przy dobrze protez zębowych należy określić odcień tak, aby w świetle dziennym był on zgodny z sąsiednimi zębami. W przypadku oceny przy sztucznym świetle oświetlenie to musi być jak najbardziej podobne do światła dziennego, aby wynik spełniał oczekiwania pacjentów.

Domy seniorów

Według niedawnych badań można poprawić jakość życia seniorów, a jednocześnie obniżyć koszty leków nasennych i nocnej opieki, jeśli w ciągu dnia seniorzy są wystawieni na intensywniejsze światło z wyraźnym udziałem niebieskiej składowej, jaką ma zdrowe światło. W ciągu dnia są bardziej ożywieni i bardziej samodzielni, łatwiej znajdują sobie zajęcie, potem są zmęczeni aktywnością i lepiej śpią w nocy.

Artyści i restauratorzy dzieł sztuki

Do oceny zgodności kolorów idealne jest światło słoneczne, które jednak nie zawsze jest dostępne. Przy zastosowaniu zwykłego światła sztucznego istnieje zagrożenie wystąpienia metametryzmu, tzn. zjawiska, gdy dwa kolory wydają się takie same, ale np. w świetle słonecznym można zauważyć ich różnicę. Do tego celu bardzo dobre jest zdrowe światło.

Miejsca nocnej pracy

Podczas pracy w nocy ważne jest, aby pracownicy zachowywali ostrożność w trakcie całej zmiany. Bogata niebieska składowa zdrowego światła aktywuje układ nerwowy, a tym samym utrzymuje człowieka w stanie czuwania. Po zainstalowaniu silniejszego oświetlenia o chłodnej tonacji można zaobserwować spadek liczby błędów przy pracy, spadek wypadków i absencji oraz wzrost wydajności pracy również w godzinach dziennych. Ponadto zdrowe światło umożliwia lepsze postrzeganie kolorów.

Stanowiska kontrolne

Takie czynności, jak kontrola różnych kolorów przy druku wielobarwnym, kontrola przemysłowego lakierowania, a także ocena barw różnych materiałów oraz wskaźników chemicznych, są w znacznym stopniu uzależnione od rozróżniania kolorów. Oczywiście idealne jest światło słoneczne, które jednak nie zawsze jest dostępne. Tu norma zaleca sztuczne oświetlenie z wiernym odwzorowaniem barw, jakie oferują pełnospektralne źródła światła.