Laboratorium

Usługi

  • pomiar rozkładu widmowego względnej skuteczności źródeł światła w paśmie 380–780 nm
  • obliczenia na podstawie spektrum: Tcp i Ra zgodnie z CIE 13.3, Ac, FSI, GAI, P/S
  • pomiar natężenia oświetlenia oraz intensywność promieniowania UV
  • pomiar migotania w zależności od długości fali
  • analiza wykonania i efektywności źródeł światła

Pozostałe usługi i pomiary na zlecenie

Wyposażenie

Monochromator HORIBA Jobin Yvon

Pomiar spektrum promieniowania w paśmie widzialnym. Powiązany program CIE pozwala na podstawie zmierzonych wartości określić Tcp i Ra, R1 – R14 oraz współrzędne chromatyczne x, y.

Luksomierz Lutron

Precyzyjne pomiary natężenia oświetlenia. Dzięki przeniesieniu danych do PC oraz oprogramowaniu umożliwia zaawansowane wykorzystanie.

Radiometr UV UVP

Pomiar intensywności promieniowania ultrafioletowego w zakresie UV-A, UV-B i UV-C. Razem z luksomierzem umożliwia określenie udziału promieniowania UV w μW/lm.

Oscyloskop Fluke

Pomiar czasowych przebiegów napięcia i wielkości transformowalnych na napięcie, wartości efektywnych i wydajności. Niezastąpiony pomocnik nie tylko przy rozwoju, ale również przy wyborze komponentów.

Analizator widma Advantest

Pomiar widma w zakresie od 9 kHz do 3 GHz do celów badania kompatybilności elektromagnetycznej oraz ograniczania promieniowania zgodnie z własną normą HLS®.