O nas

Od założenia firmy w 2002 r. naszym priorytetem jest sztuczne światło jak najbardziej zbliżone do naturalnego. Założyciel firmy czerpał inspirację przede wszystkim z USA, gdzie źródła światła o wysokim współczynniku odwzorowania barw mają wieloletnią tradycję. Zaczynając od żarówek z filtrem fioletowym, w 2006 r. dopracowaliśmy się własnej marki źródeł światła oraz opraw oświetleniowych NASLI®, a rok później założyliśmy pod tą nazwą specjalistyczną firmę. NASLI jest skrótem od NAtural Spectrum LIghting, co oznacza oświetlenie o naturalnym spektrum.

W praktyce można spotkać się z sytuacją, gdy dwa różne źródła światła o zbliżonych parametrach tworzą w oświetlanym pomieszczeniu całkiem odmienną atmosferę. Właśnie atmosfera, subiektywna ocena oświetlenia przez większą liczbę osób, ma dla firmy takie samo znaczenie jak mierzalne fizyczne parametry oświetlenia.

Próbując uzyskać efekt jak najbardziej zbliżony do światła dziennego, pracownicy firmy skorzystali z wyników badań dr. Johna Otta, który stwierdził, że rośliny nie mogą żyć w dowolnym sztucznym świetle i że najkorzystniejsze jest dla nich światło świetlówek jak najbardziej podobne do światła dziennego. Kluczowa informacja znajdowała się w książce prof. Fritza Hollwicha Oddziaływanie światła wpadającego do oka na przemianę materii ludzi i zwierząt, w której opisano sytuację, gdy po zainstalowaniu w poczekalni świetlówek dających światło podobne do dziennego obniżył się poziom hormonów stresu u pacjentów.

Oddziaływaniem światła na zegar biologiczny, inaczej rytm okołodobowy (circadialny), zajmujemy się już od lat. Do celów porównania źródeł światła wprowadziliśmy współczynnik circadialnego oddziaływania aktywacyjnego Ac. Jest to współczynnik procentowy, który pozwala przeliczyć w odniesieniu do danego źródła światła wartości fotometryczne na wartości circadialne, tzn. takie, które określają poziom oddziaływania aktywacyjnego światła na układ nerwowy człowieka.

Od roku 2006 badamy zadowolenie klientów ze światła pochodzącego ze źródeł NASLI. Przede wszystkim są to pracownicy biurowi oraz pracownicy przemysłu lekkiego. W porównaniu ze stanem pierwotnym 85% respondentów podaje, że na stanowisku pracy, gdzie zainstalowano nasze źródła światła, czuje się przyjemniej, 79% może pracować dłużej, a powrót do wcześniejszego oświetlenia odbiera jako nieprzyjemny, 66% ankietowanych lepiej się skupia. Firmom oferujemy możliwość wypożyczenia świetlówek NASLI w celu ich darmowego przetestowania.

Od 2010 roku tworzymy własne oprawy oświetleniowe, dbając przede wszystkim o zachowanie właściwości światła zarówno pod względem chrominancji, jak i odwzorowania barw oraz oddziaływania circadialnego. Jesteśmy twórcami HLS® (Holistic Lighting System), systemu dobrowolnego rozszerzenia norm dotyczących opraw oświetleniowych w zakresie bezpieczeństwa, a przede wszystkim kompatybilności elektromagnetycznej. Dzięki odpowiedniemu wyborowi komponentów oraz ich układowi, w połączeniu z zastosowaniem elementów eliminujących zakłócenia, jesteśmy w stanie zmniejszyć zakłócenia oprawy oświetleniowej do poziomu, który jest do przyjęcia nawet dla osób przeczulonych na oddziaływanie pola elektromagnetycznego.

W 2012 roku stworzyliśmy pierwszą pełnospektralną diodę LED ze współczynnikiem odwzorowania barw 95 przy temperaturze barwowej (chromatyczności) 5200 K i zmierzonej wydajności 70 lm/W (łącznie z przetwornicą). Odpowiednio projektując przetwornicę, można całkowicie wyeliminować migotanie, co dla przyjemnego odbioru światła LED ma zasadnicze znaczenie.