Prace rozwojowe

Produkty firmy NASLI są wykorzystywane w badaniach nad wpływem pełnospektralnego światła na zdrowie człowieka, które w Europie Środkowej są podejmowane od kilku lat. Doświadczenia klientów są wręcz niezastąpionym źródłem wiedzy i inspiracji. Dlatego od 2006 roku zbieramy i analizujemy doświadczenia naszych klientów.

W ostatnich latach w dziedzinie źródeł światła następuje gwałtowny rozwój. Pojawiają się nowe typy źródeł światła, poprawiane są parametry tradycyjnych źródeł, a w wyniku decyzji UE zmienia się sytuacja na rynku źródeł światła. Wraz z rozwojem źródeł światła rozwijane są też oprawy oświetleniowe.

Główny nurt w zakresie źródeł światła skupia się głównie na efektywności energetycznej. W NASLI koncentrujemy się przede wszystkim na jakości światła. Co roku analizujemy setki specjalistycznych artykułów dotyczących zarówno źródeł światła, opraw oświetleniowych i stateczników, jak i prac z zakresu fizjologii, anatomii i psychologii, dotyczących oddziaływania światła.

Współpracujemy z laboratoriami oraz producentami źródeł światła w kilku krajach. Naszym celem jest przede wszystkim zoptymalizowanie obecnych źródeł światła pod względem jakości barw oraz rozwijanie nowych źródeł światła i opraw lepiej oddających barwy niż te powszechnie dostępne na rynku.

Zarówno do celów badania własnych wyrobów, jak i do celów rozwijania nowych produktów stworzyliśmy własne laboratorium. Mierzymy na przykład rozkład spektralny światła emitowanego przez źródło, a na tej podstawie łatwo obliczymy powszechnie wymagane parametry, takie jak Tc, Ra oraz inne wielkości. W ten sposób można na przykład sprawdzić jakość nowych źródeł światła, porównać źródła światła różnych producentów.

Kompleksowe podejście do oświetlenia

Holistic Lighting System (HLS®)

Normy oceny zgodności opraw oświetleniowych stanowią dla nas ustawowe minimum określające warunki dopuszczenia wyrobów na rynek i jesteśmy przekonani, że w niektórych przypadkach normy te są zbyt łagodne, a pewnych spraw w ogóle nie uwzględniają. Dlatego tworzymy własny system rozszerzonych wymogów wobec wyrobów z techniki świetlnej, który nazywamy HLS.

System zmniejszania zakłóceń opraw oświetleniowych

Bezpieczeństwo elektryczne (LVD+)

Surowe wymogi dotyczące izolacji, uziemienia, rezerw ciepła, stabilności mechanicznej oraz odporności na zużycie. Staranna konstrukcja oraz wybór komponentów.

Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC+)

Ostrzejsze limity dla doprowadzonych i emitowanych zakłóceń. Wybór odpowiednich komponentów, ich przemyślany wewnętrzny układ oraz zastosowanie dodatkowych filtrów.

Światło i jego jakość (QLI+)

Ponadstandardowe metody oceny jakości odwzorowania barw. Oprócz podstawowych wartości Ra i Tc podajemy specjalne współczynniki Ri oraz inne dane. Ponadto określamy minimalne wartości dla tych wielkości.

Niewizualne oddziaływanie światła (NVE+)

Ocena oddziaływania światła pod względem aktywowania układu nerwowego. Wprowadziliśmy współczynnik skuteczności circadialnej Ac, który porównuje zmierzone światło ze światłem dziennym D65 pod względem oddziaływania na układ nerwowy człowieka.