Właściwości światła NASLI

Pełnospektralne światło NASLI charakteryzuje się następującymi właściwościami:

  • Współczynnik odwzorowania barw Ra = 91–100 – barwy jak w świetle dziennym
  • Temperatura barwowa Tc = 5500–6500 K – chłodne światło podobne do południowego
  • Współczynnik circadialnego oddziaływania Ac = 75–115 – oddziaływanie na układ nerwowy takie samo jak światła słonecznego

Mierniki jakości światła

Tcp Zamienna temperatura barwowa

Za oceanem CCT – correlated Color Temperature (Skorelowana Temperatura Barwowa). Określa ciepły lub chłodny ton (chromatyczności) białego światła. Określana jest jako temperatura ciała, które emituje tylko promieniowanie cieplne najbardziej podobne do danego źródła.

Ra Ogólny współczynnik odwzorowania barw

W USA oznacza się CRI – Color Rendering Index. Wyraża podobieństwo danego źródła światła do źródła idealnego. Określa się jako 100 minus średnie zniekształcenie barw ośmiu barwnych wzorów (R1…R8).

Ri Specjalne współczynniki odwzorowania barw

Oferują bardziej szczegółowe informacje o wierności oddania poszczególnych barw. Pierwszych osiem wzorów to mało nasycone barwy i za ich pomocą określa się współczynnik Ra. Wierność odwzorowania nasyconych barw określają współczynniki od R9 do R12. Przede wszystkim R9 (nasycona czerwień) bywa w zwykłych świetlówkach niski i czerwone przedmioty w takim świetle wydają się ciemniejsze i mniej kolorowe.

GAI Gamut Area Index

„Współczynnik pokrycia przestrzeni barwnej" Mówi o wierności odwzorowania barw pod względem ich nasycenia. W Japonii jest stosowany równolegle z Ra. Stosunek wartości Ra i GAI (oznacza się RaGAI) jest jedną z najlepszych zapowiedzi, jak ludzie będą oceniać wierność oddania barw przez dane źródło światła.

Ac Współczynnik skuteczności circadialnej

Dla danego światła określa występowanie niebieskiej składowej aktywującej układ nerwowy. Określa się przez porównanie zawartości składnika aktywującego w danym świetle i świetle dziennym D65 przy takim samym natężeniu światła.