Wypożyczenie produktów

Firmom oferujemy możliwość darmowego wypożyczenia świetlówek w ramach badania wpływu oświetlenia pełnospektralnego na zdrowie i wydajność przy pracy.

W jaki sposób odbywają się badania?

Uczestnikiem badań może się stać jakakolwiek firma bez względu na wielkość i liczbę zatrudnionych. Firmie tej na okres 30-45 dni wypożyczamy pełnospektralne świetlówki liniowe NASLI, które następnie instaluje w swoich pomieszczeniach (w pomieszczeniach tych nie można stosować innego oświetlenia sufitowego).

Pracownicy pracujący w wymienionych pomieszczeniach będą obserwować i subiektywnie oceniać zmiany w swoim stanie zdrowia i wydajności pracy. Po zakończeniu podanego okresu wypełnią 49-pytaniową ankietę, w której dokonają oceny tych zmian.

Termin badania dana firma proponuje samodzielnie, ze względu na ograniczenie liczby świetlówek do wypożyczenia, termin ten po uzgodnieniu może być przesunięty.

Po zakończeniu analizy można ze zniżką zakupić pełnospektralne źródło światła.

Jak się przyłączyć

Jeśli są Państwo zainteresowania uczestniczeniem w tym unikatowym projekcie, prosimy o kontakt z nami.